SSP UPDATE - MÀU ĐỤC SỨ CỔ RĂNG

Hà Nội

Đăng ký tham dự

Điều kiện tham dự

  • - Bác sỹ thành viên SSP đã tham dự ít nhất 01 khóa học của SSP
  • - Số lượng tham dự giới hạn: 30 suất
  • - Phí tham dự: 500.000d/ suất
  • - Hạn cuối đăng ký: Ngay khi đủ số lượng đăng ký

Điều lệ tham dự

  • - Không được phép quay phim, chụp ảnh khi tham dự chương trình

KIỂM SOÁT MÀU ĐỤC CỦA SỨ VÙNG CỔ RĂNG

Nội dung
- Phân loại sứ nha khoa
- Cấu tạo hóa học và tính chất vật lý các loại sứ
- Chọn lựa vật liệu sứ
- Chỉ định kỹ thuật chế tác sứ cổ răng
Ca lâm sàng
- Khác biệt giữa sứ kim loại Cr-Co và Lithium Disilicate
- Khác biệt giữa ĐHT sứ kim loại và ĐHT sứ bờ vai
- Khác biệt giữa Zirconia và Lithium Dislicate
Đặc biệt:
- eMax và LiSi GC khác nhau thế nào?
- Tại sao giá chế tác LiSi đắt hơn eMax? Có đáng không?