SSP Module V

Hàm khung - Nhẹ tênh một chiếc lá

Đăng ký khoá học

Điều kiện tham dự

  • - Là bác sỹ RHM chính quy/ bác sỹ RHM định hướng hoặc sinh viên RHM (năm 5/ năm 6)
  • - Học phí: 15.000.000 VND

Điều lệ tham dự

  • - Không được phép quay phim khi tham dự chương trình
  • - Được phép chụp ảnh và ghi âm

Giới thiệu SSP Module V

Móc nào đây, ổ tựa chỗ nào đây, thanh bar gì đây….quá nhiều câu hỏi cho hàm khung. Module Hàm Khung mang đến những điều cốt lõi nhất về dạng thức nâng đỡ, về nguyên tắc thiết kế, về kỹ năng sử dụng dụng cụ.

Sao cho cuối cùng có được một hàm khung thanh thoát nhẹ nhàng, êm ái, dễ chịu cho bệnh nhân.