Bước 1: Lựa chọn khoá học

Lưu ý: Bạn có thể lựa chọn nhiều khoá học với module khác nhau để hưởng ưu đãi theo gói combo khoá học

SSP Module I - 10.000.000 VND

SSP Module II - 10.000.000 VND

19-20.10.2019

SSP151 TpHCM - Module II

Đăng ký

26-27.10.2019

SSP152 Hà Nội - Module II

Đăng ký

SSP Module III - 15.000.000 VND

02-03.11.2019

SSP153 TpHCM - Module III

Đăng ký

30-01.12.2019

SSP154 Hà Nội - Module III

Đăng ký

SSP Module IV - 15.000.000 VND

28-29.09.2019

SSP149 Hà Nội - Module IV

Đăng ký

05-06.10.2019

SSP150 TpHCM - Module IV

Đăng ký

SSP Module V - 15.000.000 VND

07-08.12.2019

SSP155 TpHCM - Module V

Đăng ký

21-22.12.2019

SSP156 Hà Nội - Module V

Đăng kýBước 2: Kiểm tra thông tin khoá học

Lưu ý: Code ưu đãi áp dụng trong các trường hợp voucher SSP/ combo khoá học/ đăng ký nhóm hoặc các chương trình promotion của SSP (Tìm hiểu thêm)


Bước 3: Điền form đăng ký

Lưu ý: Các thông tin có dấu "*" là các thông tin bắt buộc phải điền để hoàn tất quy trình đăng ký khoá học SSP