Bước 1: Lựa chọn khoá học

Lưu ý: Bạn có thể lựa chọn nhiều khoá học với module khác nhau để hưởng ưu đãi theo gói combo khoá học

SSP Module I - 10.000.000 VND

SSP Module II - 10.000.000 VND

SSP Module III - 15.000.000 VND

SSP Module IV - 15.000.000 VND

SSP Module V - 15.000.000 VND

18-19.12.2021

SSP 200 TpHCM - Module V

Đăng ký

25-26.12.2021

SSP 201 Hà Nội - Module V

Đăng kýBước 2: Kiểm tra thông tin khoá học

Lưu ý: Code ưu đãi áp dụng trong các trường hợp voucher SSP/ combo khoá học/ đăng ký nhóm hoặc các chương trình promotion của SSP (Tìm hiểu thêm)


Bước 3: Điền form đăng ký

Lưu ý: Các thông tin có dấu "*" là các thông tin bắt buộc phải điền để hoàn tất quy trình đăng ký khoá học SSP