Quy trình thực hiện Cầu Răng - Phần 3.1: CHỈ ĐỊNH THIẾT KẾ cầu răng lâm sàng

Nắm chắc các thông số quan trọng của cầu răng trong tay. Xác định và đi theo hướng lắp của cầu răng khi thực hiện giai đoạn mài răng trụ. Giờ đây, sau khi lấy được một ghi dấu chính xác và rõ nét. Điều cuối cùng, vô cùng quan trọng và CHỈ ĐỊNH và KIỂM TRA thiết kế cầu răng của labor...