Quy trình thực hiện mão răng - Phần 5: Chốt hay cùi giả đúc?

Chốt hay cùi giả đúc: tại sao, khi nào và ở đâu? Trong các trường hợp thực hiện mão răng cần nội nha, việc lựa chọn phương pháp hợp lý để tái tạo cùi răng là yếu tố đầu tiên cần lưu ý cho độ bền cũng như tồn tại của mão răng. Vậy lựa chọn phương pháp tái tạo cùi răng như thế nào là hợp lý?