Bs. Võ Phú Cường

Chuyên môn: Bác sỹ Tổng Quát
Tốt nghiệp trường: Đại học Y Dược TP.HCM
Năm tốt nghiệp: 1994

Bs. Võ Phú Cường

Founder, Bác sĩ phục hình


Quá trình công tác:
- 1994: Tốt nghiệp Bác sỹ Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Dược TP HCM
- 1994-1995: Bác sỹ - Khoa Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, TP HCM
- 1995-2004: Phó Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, - TP HCM
Chức vụ hiện tại:
- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Y company
- Chủ nhiệm các chương trình SSP, SSO, POS, SSE - Y Company
- Trưởng Khoa Nha Quốc Tế MISD - McGann International School of Dentistry- ĐH UNPRI Indonesia.
- Giám đốc chuyên môn - cố vấn dự án khoa Răng Hàm Mặt - bệnh viện Vinmec Nha Trang
- Giám đốc chuyên môn - cố vấn dự án khoa Răng Hàm Mặt - bệnh viện ITO Sài Gòn-Đồng Nai
- Giám đốc ý tưởng và sản xuất website quản lý phòng nha đầu tiên tại Việt Nam
- Giám đốc dự án YOUR VIETNAMESE DENTISTS
Hoạt động giảng dạy:
- Giảng viên thỉnh giảng Khoá Đào Tạo Implant - Đại Học Y Hà Nội
- Giảng viên thỉnh giảng Hiệp Hội Implant Quốc Tế ICOI
- Giảng viên thỉnh giảng Hội Implant Tp HCM
- Giảng viên thỉnh giảng Hội nghị thường niên của Nobel Biocare, 3M, Dentium, Straumman, GC, Comfort
- Chủ nhiệm - giám đốc chuyên môn các khóa học:
**SSP - Self Study Prosthodontics:


Module 1: Khám phá bí ẩn đằng sau xoang trám
Module 2: Chinh phục không gian mão răng
Module 3: Phá ma trận thông số cầu răng
Module 4: Inlay - Triết lý bảo tồn từ nét vẽ tay khoan
Module 5: Hàm Khung- Nhẹ Tênh Một Chiếc Lá
**SSD - Simplifiled Smile Design:


Module 1: Cắn khớp phiên bản Smile Design
Module 2: Phân tích Smile Design, laminate - Veneer
Module 3: Phân tích Smile Design, laminate - Veneer
Module 4: Nước và Smile Design “Vén màn bức duyên”
Module 5: Giải mã mê cung mòn răng

Liên hệ SSP

Theo dõi SSP